Toimiva Vuorovaikutus

Toimiva Vuorovaikutus

Toimiva vuorovaikutuskurssi

Nuisku-kurssilla opiskellaan ihmissuhdetaitoja nuoren näkökulmasta. Kurssi sopii kaikille ihmissuhteista kiinnostuneille, peruskoulu- ja lukioikäisille. Thomas Gordonin kurssiperheeseen kuuluva kurssi kestää 28-30 tuntia (2 op) ja sen aikana käsitellään mm. omia tunteita ja arvoja, ystävyyttä ja perheen ihmissuhteita sekä tulevaisuuden suunnittelua. Lyhyiden luento-osuuksien lisäksi kurssi sisältää runsaasti käytännön harjoituksia. Nuisku -kursseja järjestetään eri puolilla Suomea mm. seurakunnissa ja kouluissa. Nuorten Keskus järjestää vuosittain yhden Nuisku -kurssin osana omaa rippikoulun ryhmänohjaajakoulutustaan.

Toimiva perhe on vanhemmille ja muille kasvattajille tarkoitettu kurssi, jossa saadaan valmiuksia toimivaan perhe-elämään ja ongelmien rakentavaan ratkaisemiseen. Toimiva perhe-kurssi on osa Thomas Gordonin kehittämää kansainvälistä koulutusjärjestelmää. Kurssi kestää 24 tuntia (2 op), ja sen kuluessa opiskellaan selkeää viestintää ihmissuhteissa, löydetään rakentavia tapoja ratkaista ristiriitoja, pohditaan kasvatukseen liittyviä arvoja sekä opetellaan toimivan keskusteluyhteyden luomista lasten ja vanhempien välille. Lyhyiden luento-osuuksien lisäksi kurssi sisältää runsaasti käytännön harjoituksia.

äXäri-kurssilla (ent. Action for Life) opitaan tiimi- ja vuorovaikutustaitoja kokemusten kautta ja toimimalla yhdessä. Kurssi sisältää lyhyitä teoria- ja tietopaketteja sekä niihin liittyviä harjoitteita. Toiminta ja keskustelut linkittävät käsiteltävät asiat todelliseen arkeen.

Yksi- tai kaksipäiväiset äXäri -kurssit on tarkoitettu koululuokille, kerhoille, urheilujoukkueille sekä järjestöjen, kuntien ja seurakuntien toiminnassa mukana oleville nuorille. Ne voidaan suunnata alle 18-vuotiaille. äXäri -kurssien takana on kansainvälinen Action for Exellence International -organisaatio. Se tuottaa tiimityöskentelyyn, vuorovaikutukseen ja johtajuuteen liittyviä koulutusohjelmia ja palveluita sekä aikuisille että nuorille yli 14 maassa.

Verkostokonsultointi

Verkostokonsultit ovat eri alojen ammattilaisia (esim. sosiaalityöntekijä, opettaja, lääkäri, lastentarhanopettaja), jotka ovat ovat käyneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämän verkostokonsulttikoulutuksen.

Verkostokonsultteja voi tilata vetämään dialogisia ja yhteistyötä selkeyttäviä asiakaspalavereja tai suunnittelupalavereja, joita kutsutaan Ennakointidialogeiksi.

Palavereissa verkostokonsultit ovat tilanteeseen nähden ulkopuolisia. He huolehtivat, että jokainen osallistuja saa rauhassa puhua asiansa omasta näkökulmastaan käsin sekä kuunnella muiden ajatuksia tilanteesta. Verkostokonsultti ei neuvo, ota kantaa tai pyri vaikuttamaan käsiteltävään asiaan.

Palaverissa vuoropuhelun lopputuloksena syntyy toiveikkaan realistinen hoito-, kuntoutus- tai toimintasuunnitelma, johon eri toimijat sitoutuvat.